o poduzeću

programi

oprema

servis

mreže

download

 

 

Poslovni programi

Već više od 11 godina naše se poduzeće bavi izradom programskih rješenja za informatizaciju knjigovodstvenih i drugih poslova poduzeća i obrtnika. Naši su se programski paketi razvijali kroz godine, uz veliku suradnju i pomoć korisnika koji su svojim zahtjevima i sugestijama pomogli ostvarenju cilja - što kvalitetnijih programa koji su uz to user friendly tj. orijentirani korisniku. Za ovo vrijeme povjerenje nam je ukazalo više od 300 poduzeća i obrtnika iz svih krajeva Hrvatske.

Korisnici naših programa zaista su širokog spektra djelatnosti i veličine. Naše programe koriste knjigovodstveni servisi koji daju usluge vođenja knjigovodstva za više od 30 poduzeća, proizvodna poduzeća, trgovačka poduzeća, ugostitelja i to poduzeća od 100-tinjak zaposlenih pa do poduzeća od samo jednog zaposlenog. Programi se koriste na jednom računalu ili u mreži, na jednoj ili više lokacija. Broj poduzeća i obrtnika kojima se u knjigovodstvenim servisima poslovanje vodi preko naših programa je preko 1000!

Na ovim ćete stranicama pronaći potrebne informacije o našim programskim paketima. Za detaljnije informacije obratite nam se s povjerenjem.


DOS programi

INES maloprodaja

vođenje skladišnog poslovanja veleprodaje, knjiga kalkulacijem knjiga ulaznih računa, fakturiranje, knjiga izlaznih računa, otpremnice, predračuni, izdatnice, narudžbe, materijalno skladište, obračun poreza, obrazac PDV, adresar...

INES veleprodaja

vođenje skladišnog poslovanja maloprodaje, kalkulacije, knjige ulazni računa, blagajna, knjiga popisa u maloprodaji, obračun poreza, obrazac PDV, adresar, svi potrebni porezni izvještaji...

ERIKA - financijsko knjigovodstvo USKORO NOVA VERZIJA!

knjiženje poslovnih dokumenata, salda konti kupaca i dobavljača, glavna knjiga, obrada virmana...

PLAĆE - novo: HUB obrasci!

izrada obraćuna plaća, rekapitulacija obračuna, RS obrazac, izvještaj za ZAP, ID obrazac, vođenje poreznih kartica, automatsko popunjavanje i ispis HUB obrasca za pojedini obračun, ažuriranje parametara obračuna...

OSNOVNA SREDSTVA

evidencija osnovnih sredstava, knjiženje poslovnih promjena, liste osnovnih sredstava, popisna lista, analitičke katice, knjiga OS, privremeni i godišnji obračun amortizacije, automatizirani otpis, obračun revalorizacije...

BLAGAJNA

vođenje internog blagajničkog poslovanja poduzeća, unos uplatnica i isplatnica s mogućnošću ispravka, automatsko kreiranje blagajničkog izvještaja...

infoPDV

vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, generiranje obrazca PDV-a, ispis knjige URA, IRA, obrazac PDV

KPI - knjiga primitaka i izdataka

vođenje knjige primitaka i izdataka za obrtnike


Windows programi - uskoro!!!

Adresar

vođenje adresara poduzeća

Market plus

robno-materijalno knjigovodstvo i komericijalno poslovanje poduzetnika

POSexpress

izdavanje maloprodajnih računa za trgovine i ugostitelje

infoPDV

vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, generiranje obrazca PDV-a, ispis KUR, KIR, obrazac PDV

Knjiga primitaka i izdataka

vođenje knjige primitaka i izdataka za obrtnike, mogućnost upisa partnera, izvještaji i prometu...

Blagajna

vođenje interne blagajne poduzeća, ispis uplatnica i isplatnica, izvještaji...