o poduzeću

programi

oprema

servis

mreže

download

 

PLAĆE - obračun plaća

Programski paket PLAĆE namjenjen je vođenju svih relevantnih podataka vezanih na obračun plaća, jednako kod obrtnika kao i u poduzećima. Od 1993. godine ovaj se program koristi u mnogim poduzećima, a osobito u knjigovodstvenim servisima.

Osnovne funkcije programa

 • IZRADA OBRAČUNA PLAĆA
  • mogućnost izrade obračuna plaće prema satima
  • mogućnost izrade obračuna plaće prema brutto plaći
  • automatsko kreiranje obračunskog lista te mogućnost ispravke (editiranja) izrađenog obračunskog lista
  • mogućnost izrade neograničenog broja obračuna za svaki mjesec
 •  

 • REKAPITULACIJA OBRAČUNA
  • izrada rekapitulacije obračuna plaće za jedan ili više obračuna, kao i za sve ili samo neke djelatnike
 • POREZNE KARTICE
  • podaci iz obračuna plaće za pojedinog djelatnika automatski se zapisuju u njegovu poreznu karticu prema zakonskim propisima
  • ispis porezne kartice za pojedinog djelatnika i obrazak PK-1
 • PARAMETRI OBRAČUNA
  • program PLAĆE omogućava korisniku izmjene svih parametara obračuna (doprinosi na plaću, doprinosa iz plaće, poreza prema zakonski određenim razredima, općinskih prireza, obustava i dodataka)
 • NOVO: HUB OBRASCI!
  • mogućnost automatskog generiranja HUB obrasca za davanja te kasniji ispis obrazaca
 • ŠIFRARNIK DJELATNIKA
  • evidencija djelatnika poduzeća s osnovnim podacima potrebnim za izradu obračuna (osobni odbici, općina stanovanja, brutto koeficijent)
 • ŠIFRARNIK OPĆINA
  • ažuriranje podataka o šiframa općina i općinskim prirezima
 • SERVIS
  • mogućnost samostalnog održavanja večine funkcija programa
  • zaštita podataka na disk ili diskete

Programski paket PLAĆE omogućava izradu obračuna plaća za više poduzeća. Pri tome su poslovni podaci potpuno odvojeni i sigurni.

Poduzeće PIS d.o.o. Varaždin garantira ispravnost izvršavanja svih funkcija programa

 

Potreban operativni sustav: MS DOS, Win 95, 98, Me, XP
Ostali podaci: program omogućava vođenje poslovanja više poduzeća
Mrežna verzija: DA