o poduzeću

programi

oprema

servis

mreže

download

 

ERIKA

Programski paket ERIKA - financijsko knjigovodstvo namjenjen je vođenju knjigovodstva poduzeća - salda konti i glavne knjige. Od 1992. godine ovaj se program koristi u mnogim poduzećima, a osobito u knjigovodstvenim servisima.

Osnovne funkcije programa

 • KNJIŽENJA POSLOVNIH DOKUMENATA
  • knjiženje izlaznih faktura, ulaznih faktura, blagajne, izvatka ZAP-a i temeljnica
  • knjiženje se obavlja samo jednom, kao za glavnu knjigu, a podaci se raspoređuju u salda konti kupaca i dobavljača i glavnu knjigu
  • mogućnost neograničenog povezivanja stavki poslovnih dokumenata radi zatvaranja otvorenih stavki
 • SALDA KONTI KUPACA I DOBAVLJAČA
  • evidencija otvorenih stavki
  • evidencija povezanih stavki
  • dnevnik knjiženja salda konti
  • kartice poslovnih partnera
  • rekapitulacija prometa partnera
  • rekapitulacija prometa po kontima
  • automatizirana izrada opomena i izvatka otvorenih stavki
 • KONTNI PLAN
  • razrada kontnog plana na razrede, sintetiku i analitiku
  • lista kontnog plana
 • GLAVNA KNJIGA
  • kartice dokumenata
  • dnevnik knjiženja
  • promet analitičkih konta
  • kartica analitičkih konta
  • brutto bilanca
 •  

 • ŠIFRARNIK POSLOVNIH PARTNERA
  • evidencija, dodavanje i brisanje partnera
  • lista poslovnih partnera
 • OBRADA VIRMANA
  • upis, ispravak, preuzimanje i ispis virmana na beskonačne obrasce
 • SERVIS
  • mogućnost samostalnog održavanja večine funkcija programa
  • zaštita podataka na disk ili diskete

Programski paket ERIKA ima mogućnosti paralelnog knjiženja dokumenata iz dvije kalendarske godine. Pri tom su podaci međusobno potpuno odvojeni.

Programski paket ERIKA omogućava vođenje financijskog knjigovodstva za više poduzeća. Pri tome su poslovni podaci potpuno odvojeni i sigurni.

Poduzeće PIS d.o.o. Varaždin garantira ispravnost izvršavanja svih funkcija programa

 

Potreban operativni sustav: MS DOS, Win 95, 98, Me, XP
Ostali podaci: program omogućava vođenje poslovanja više poduzeća
Mrežna verzija: DA