o poduzeću

programi

oprema

servis

mreže

download

 

INES maloprodaja

Programski paket INES maloprodaja namjenjen je vođenju knjigovodstva maloprodaje. Od 1992. godine ovaj se program koristi u mnogim prodavaonicama, knjigovodstvenim servisima poduzeća koja se bave maloprodajom.

Osnovne funkcije programa

 • SKLADIŠNA KARTOTEKA s analitikom ulaza i izlaza robe - vođenje cijena u kunama, bodovima (EUR ili dr.) i prema tečaju
  • mogućnost vođenja neograničenog broja skladišta
  • ispis cjenika prema različitim ključevima
  • izrada inventure
  • nivelacija i revalorizacija cijena

 • ULAZNE KALKULACIJE s automatskom nivelacijom cijena na skladištu, automatskim ažuriranjem količina
  • mogućnost ispisa kalkulacije na A4 i A3 papir kao i neke druge kombinacije
  • storniranje kalkulacije
  • rekapitulacija kalkulacija prema različitim kriterijima
  • kopiranje kalkulacija koje se često koriste
 • KNJIGA ULAZNIH RAČUNA

 • KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA

 • OBRAZAC PDV
 • BLAGAJNA - POS
  • vođenje blagajne s izdavanjem blagajničkih računa, prema najnovijim zakonskim propisima
  • evidencija računa - više načina unosa i ispisa računa (ispis na POS pisač ili na klasični A4 format papira)
  • potpuna podrška za bar code čitače, POS pisace, ladice za novac i display za kupca
  • storniranje računa, povrat robe
  • stanje blagajne
  • obračun dnevnog utrška
  • dnevna, tjedna, mjesečna rekapitulacija prometa
  • porezni izvještaji prema tarifnim brojevima za željeno razdoblje
 •  

 • KNJIGA POPISA
  • automatsko knjiženje svih ulaznih i izlaznih dokumenata (kalkulacija, obračuna utrška, otpremnice-racuna i dr.)
  • evidencija dnevnog prometa direktno iz programskog dijela blagajne ili manualno (ako se ne vodi blagajna)

 • ADRESAR POSLOVNIH PARTNERA
  • evidencija poslovnih partnera u kartoteku koja se kasnije koristi prilikom izrade ulaznih i izlaznih dokumenata
  • mogućnost evidencije individualnih bilježaka za svakog poslovnog partnera
  • ispis različitih listi iz adresara - promet partnera, kartice poslovnih partnera itd.
 • SERVIS
  • mogućnost samostalnog održavanja večine funkcija programa
  • zaštita podataka na disk ili diskete

Programski paket INES maloprodaja omogućava povezivanje s paketom INES veleprodaja čime se ostvaruje potpuna integriranost poslova komercijale te robno-materijalnog poslovanja u poduzećima koja imaju maloprodaju i maloprodaju.

Programski paket odlikuje se jednostavnošcu korištenja. Svi izlazni dokumenti kreiraju se na sličan način, a isto vrijedi i za ulazne dokumente. Sve se liste mogu pregledati na ekranu ili ispisati na papir. Svaki podatak unosi se samo jednom te se automatski prenosi u sve relevantne izvještaje i dokumente.

Poduzeće PIS d.o.o. Varaždin garantira ispravnost izvršavanja svih funkcija programa.

Potreban operativni sustav: MS DOS, Win 95, 98, Me, XP
Ostali podaci: program omogućava vođenje poslovanja više poduzeća
Mrežna verzija: DA