o poduzeću

programi

oprema

servis

mreže

download

 

Market plus

 

Market plus je programsko rješenje za robbnog i materijalnog knjigovodstva te komercijalnog poslovanja poduzetnika. Program obugvaća ulaz i izlaz robe organiziran kroz standardne dokumente (kalkulacije, primke, račune, izdatnice, otpremnice...). Unosom dokumenata automatski se promjene uvode u pripisane knjige, kao što su skladišne kartice, knjiga popisa, promet partnera i sl.

Izlazni dokumenti (računi, otpremnice, izdatnice...) mogu se ispisivati na više različitih obrazaca, te je moguće definirati oblik memoranduma (logotipi, slika, tekst) na koji će se dokumenti ispisivati.

Vođenje više skladišta različitih vrsta: materijalno, veleprodajno, maloprodajno materijalnog daje mogućnost lakog upravljanja robom.

Program je povezan s programima infoPDV, KPI i Adresar. Integracija s drugim programima omogućuje automatsko zapisivanje podataka na jednom mjestu (prilikom izrade izlaznog računa, račun se zapisuje i u knjigu izlaznih računa).

U programu se mogu definirati različita prava pristupa za različite grupe korisnika, odnosno može se točno odrediti koje dokumente određeni operater smije izrađivati

Svi dokumenti u programu (računi, kalkulacije, međuskladišnice...) mogu se na jednostavan način pretraživati, sortirati, filtrirati, te se mogu ispisivati mnogi izvještaji.

 

Program se sastoji od sljedećih dijelova:

skladište

 • mogućnost vođenja neograničenog broja skladišta
 • vođenje veleprodajnih, maloprodajnij, materijalnih i proizvodnih skladišta
 • ispisi cjenika po različitim kriterijima i u različitim oblicima
 • mogućnost svrstavanja proizvoda u grupe i podgrupe
 • prećenje kritičnih zaliha
 • vođenje robe na konsignaciji
 • povezanost skladišta s programom POS express
 • izrada inventure
 • nivelacije cijena


Jednostavnim pritiskom na gumb prilikom izrade izlaznih dokumenata dobija se na uvid ukupni iznos računa za partera, kao i njegov dug

izlazni dokumenti

 • jednostavna i standardizirana izrada izlaznih računa, ponuda, predračuna, otpremnica, izdatnica, povratnica...
 • praćenje zaliha prilikom izlaza robe
 • mogućnost fakturiranja usluge ili robe koja nije na skladištu
 • praćenje svih podataka o fakturi (ukupna nabavna cijena, marža...)
 • mogućnost ispisa izlaznih dokumenata u više različitih formata ispisa
 • popis i rekapitulacija dokumenata
 • mogućnost izrade dokumenata s posebnim brojem za svako skladište
 • mogućnost definiranja formatiranja broja dokumenata i poziva na broj
 • povezivanje izlaznih računa s otpremnicama i ponudama
 • jednostavna izrada novog dokumenta iz postojećeg
 • praćenje plaćanja kupaca
 • povezanost s knjigom IRA


Prilikom izrade izlaznih dokumenata dobija se na uvid trenutna skladišna količina i posljednja nabavna cijena

ulazni dokumenti
 • domaće i uvozne kalkulacije, konsignacijske kalkulacije, narudžbenice, povratnice...
 • kalkulacije omogućavaju raspoređivanje zavisnih troškova (korisnik sam definira kojih), kalkuliranje s poznatom prodajnom cijenom
 • popis i rekapitulacija dokumenata
 • jednostavna izrada novog dokumenta iz postojećeg
 • evidencija plaćanja po ulaznim računima i/ili kalkulacijama
 • mogućnost definiranja ponašanja programa ukoliko je količina na skladištu negativna
 • praćenje rezerviranje količine robe po predračunima i ponudama
 • povezanost s knjigom URA te Knjigom primitaka i izdataka obrtnika


Kartica kupca daje detaljni uvid u promet određenog partnera

analitika ulaza i izlaza robe

 • precizno i ažurno stanje skladišta
 • evidentira se svaka promjena na skladištu u bilo kojem izlaznom ili ulaznom dokumentu
 • ispisi stanja skladišta na dan
 • dnevnik ulaza i izlaza robe
 • vođenje analitike po nabavnim, veleprodajnim ili maloprodajnim cijenama
 
međuskladišnice i radni nalozi
 • jednostavan prenos robe s jednog na drugo skladište
 • izrada radnih naloga - sastavnica
 • izrada izlaznih dokumenata sa stavkama sastavnice
 • rekapitulacije i popis međuskladišnica i radnih naloga
 
partneri
 • povezanost s programom Poslovni adresar
 • ispis prometa partnera po različitim kriterijima
 • precizno praćenje potraživanja i dugovanja
 • mogućnost pregleda duga i prometa prilikom izrade ponuda i računa
 • definiranje rabata partnera i rabatnih skupina
 

Program omogućuje vođenje knjiga za više poduzeća.